آیا نیازه کنکوریها تابستان امسال دروس دوازدهم رو هم بخونن یا نه؟ سلام زهرا یحیی آبادی هستم، رتبه 55 منطقه 2 انسانی 98 و دانشجوی روانشناسی علامه طباطبایی و جز مشاوران تحصیلی رشته انسانی مرکز مشاوره سایت کنکور .در این فایل صوتی میخوام به این سوال بچه ها یازدهم که تابستان همین امسال کنکوری محسوب میشم جواب بدم و اون سوال این هست که نیازه که تابستان امسال دوازدهم بخونم یا نه ؟ 

کنکوریها تابستان امسال دروس دوازدهم رو هم بخونن

 

 

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی با خانم زهرا یحیی آبادی

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی به صورت تلفنی و اینترنتی و مشاهده تعرفه های این مشاور کلیک کنید

 

سلام زهرا یحیی آبادی هستم، رتبه 55 منطقه 2 انسانی 98 و دانشجوی روانشناسی علامه طباطبایی و جز مشاوران تحصیلی رشته انسانی مرکز مشاوره سایت کنکور .در این فایل صوتی میخوام به این سوال بچه ها یازدهم که تابستان همین امسال کنکوری محسوب میشم جواب بدم و اون سوال این هست که نیازه که تابستان امسال دوازدهم بخونم یا نه ؟ آیا نیازه کنکوریها تابستان امسال دروس دوازدهم رو هم بخونن یا نه ؟ سلام زهرا یحیی آبادی هستم، رتبه 55 منطقه 2 انسانی 98 و دانشجوی روانشناسی علامه طباطبایی و جز مشاوران تحصیلی رشته انسانی مرکز مشاوره سایت کنکور .در این فایل صوتی میخوام به این سوال بچه ها یازدهم که تابستان همین امسال کنکوری محسوب میشم جواب بدم و اون سوال این هست که نیازه که تابستان امسال دوازدهم بخونم یا نه ؟  .در این فایل صوتی میخوام به این سوال بچه ها یازدهم که تابستان همین امسال کنکوری محسوب میشم جواب بدم و اون سوال این هست